Co je důležité vědět

Otázek mi můžete poslat více, ale je důležité aby byli z odlišných oblastí života.

Pokud pošlete otázek víc, než je odpovídající platba, tak na další otázky neodpovídám. Jen na ty zaplacené, v pořadí ve kterém jsou napsány.

Pokud je nefunkčnost nebo problém dlouhotrvající opakující se,je možné, že je ve Vašem podvědomí, již celá parta vnitřních osobností, které mezi sebou spolupracují.V tomto případě, se mi vždy ukáže jedna vnitřní osoba. Po Vaší práci s touto osobou, dojde ke zmírnění problému.Vždy by mělo dojít k určitému uvolnění. Po té je třeba dát minimálně 3 týdny času na "usazení", než můžeme tuto otázku položit znovu k nalezení další vnitřní osoby. NE dříve. Nelze to uchvátat.

Pokud Vám někdo slibuje že za Vás něco ve Vašem podvědomí udělá, napraví, opraví, nebo se dá dlouhotrvající problém odstranit rychle, jednorázově, tak buďte na pozoru! Nejen že je to v rozporu se zákonitostmi, ale můžete platit ještě něčím jiným než penězi....

Jak a proč vznikla Pergeret

Latinsky: Pergeret= česky: jsem cesta ke spojení

Své osobní jméno nechci používat, proto mám toto pracovní.Můžete mě tedy takto oslovovat. Jsem žena,je mi 45 let, doma mám muže, dceru,psa a žiji naprosto normální život se vším co přináší.

Mé schopnosti vidět, kde je problém, hovořit s vnitřními osobami atd. piluji 15 let.Poradenství jsem provozovala doma a pracovala jsem pouze na základě doporučení.Po zralé úvaze jsem se rozhodla oddělit pracovní život od osobního.Proto pracovní jméno a proto přesun poradny z domova na internet.

Práci s vnitřními osobami stavím na poznatcích Carla Gustava Junga.

Carl Gustav Jung (26. července 1875 Kesswil, Švýcarsko - 6. června 1961 Küsnacht, Švýcarsko) byl švýcarský lékař a psychoterapeut, zakladatel analytické psychologie. Jeho přínos psychologii spočívá v pochopení lidské psychiky na pozadí světa snů, umění, mytologie, náboženství a filosofie.

Veškerou získanou látku a znalosti trvale konfrontoval se svojí praxí psychiatra, jejíž spektrum klientely se pohybovalo od obyčejných pacientů psychiatrického ústavu v Küsnachtu až po známé i zámožné osobnosti (dcera Jamese Joyce, spisovatel Hermann Hesse, dcera Johna D. Rockefellera). Pořádal přednášky, psal články do odborných časopisů, studoval myšlení primitivních afrických kmenů. 

Jungova analytická psychologie je obecně použitelná a neomezuje se pouze na určité psychologické typy, nýbrž respektuje jakoukoliv povahu člověka. Získala si celou řadu ctitelů a žáků, kteří pokračovali v Jungově díle. V roce 1948 byl založen Institut C. G. Junga jako reakce na vzrůstající zájem o rozvíjení a spolupráci na myšlenkách analytické psychologie. Jung si byl vědom faktu, že jeho objevy jej překročily a z analytické psychologie se stalo hnutí. Dnes se institut orientuje jako tréninkové centrum analytiků a psychoterapeutů, slouží jako místo k setkávání studentů, vědců a učitelů. Obdobně v Londýně byla založena Společnost pro analytickou psychologii. V Brně zas Česká společnost pro analytickou psychologii (ČSAP). Lokální společnosti zastřešuje The International Association for Analytical Psychology. V žebříčku nejcitovanějších psychologů mu autor pořadí přiřadil 23. místo. zdroj:wikipedie